Zezwolenia na wędkowanie

Sprzedaż zezwoleń - zasady

UWAGA !
W ROKU 2024 WSTRZYMUJEMY SPRZEDAŻ LICENCJI NA NASZE ŁOWISKA DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW!

Zarząd Stowarzyszenia na Walnym zebraniu podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży rocznych licencji na nasze łowiska dla nowych użytkowników naszych łowisk – do odwołania.

Podstawą do takiej decyzji zarządu były informacje wędkarzy że w pewnych okresach sezonu, a w szczególności weekendy zaczyna brakować stanowisk wędkarskich dla naszych wędkarzy.

Jak co roku stali użytkownicy posiadający nasze roczne zezwolenia mają czas do wykupu zezwolenia do 31.01.2024. Po tym czasie zezwolenie ulega kasacji. Jeżeli sytuacja wędkarza jest nietypowa wówczas można przesunąć płatność za zezwolenie, ale po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio u Prezesa stowarzyszenia!

Wędkowanie na naszych wodach jest możliwe po wykupieniu zezwolenia rocznego, trzy-dniowego lub jedno-dniowego, z zastrzeżeniem, że na wodę Babiczok II sprzedawane są jedynie zezwolenia roczne lub trzy-dnioweuwarunkowane opiekunem na czas pobytu!Informacje co do ceny i zakupu zezwoleń można otrzymać pod tel. komórkowy: 889 565 455

Każdy wędkarz z zeszłoroczną licencją roczną może korzystać z łowisk do 15.01.2024.

Od 15.01.2024 r. sprzedawane będą licencje na aktualny rok. Będzie można je nabyć bezpośrednio u Prezesa Adama Sobeczko przy ul. Sportowej 8 po wcześniejszym telefonicznym ( 889 565  455)   ustaleniu godziny przybycia.

Cena za roczne licencje na łowiska :

Babiczok 1- 350 zł.
Babiczok 2 – 350 zł.
Babiczok 1+2 – 600zł.