Kontrole straży rybackiej

Komunikat dla wszystkich członków stowarzyszenia dotyczący harmonogramu kontroli na łowiskach

W przypadku trudności powiadomić dowódce straży o ewentualnej zmianie terminu. Po każdej kontroli powiadomić dowódcę straży o przeprowadzonej kontroli i ewentualnych uwagach! Poniżej prezentujemy harmonogram kontroli proszę się z nim zapoznać!

Telefon z informacją o przeprowadzonej kotroli: 578 200 082 (wystarczy sms)