Imprezy na naszych łowiskach

Informacje dla organizatorów imprez na naszych łowiskach

W tej części chcielibyśmy poinformować wszystkich organizatorów imprez sportowych i integracyjnych o sposobie zorganizowania takiej imprezy na naszym łowisku oraz obowiązkach organizatora.

Ilość miejsc na naszych łowiskach jest ograniczona i tak na łowisku Babiczok I max. może znajdować się 8 (osiem drużyn dwuosobowych), a na łowisku Babiczok II – 15 (piętnaście drużyn dwuosobowych).

W pierwszej kolejności taką imprezę trzeba zaplanować i zgłosić do Stowarzyszenia korzystając z tego linku, w terminie od 01.01.do 28.02. każdego roku. Projekt powinien zawierać datę imprezy, ilość uczestników, czas trwania oraz regulamin imprezy który powinien opierać się na zasadach i obowiązkach naszego regulaminu. W marcu Zarządu Stowarzyszenia rozpatruje terminy imprez w/g kolejności zgłoszeń zatwierdza i publikuje na naszej stronie w zakładce „kalendaż imprez” Po zatwierdzeni organizator jest informowany o terminie swojej imprezy oraz obowiązkach które ustala bezpośrednio z Prezesem Stowarzyszenia. Tel. 889 565 455.