nasz rybostan

Lista zarybień dokonanych przez Stowarzyszenie w ostatnich latach

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 957 kg
 • Pstrąg – 100 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Karp – 1300kg

Łowisko Mały Babiczok:

          Karp – 200kg

          Pstrąg – 30 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2023 ROKU TO 2587 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1300 kg
 • Pstrąg – 90 kg
 • Sandacz – 100 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Pstrąg – 120 kg
 • Szczupak – 120 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 500 kg
 • Pstrąg – 40 kg
 • Amur – 100 kg
 • Szczupak 40

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2022 ROKU TO 2410 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1500 kg
 • Pstrąg – 80 kg
 • Sandacz – 40 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Pstrąg – 130 kg
 • Szczupak – 14 kg
 • Sandacz – 60 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 500 kg
 • Pstrąg – 40 kg
 • Sandacz – 13 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2021 ROKU TO 2377 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1500 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Amur – 25 kg
 • Sandacz – 20 kg
 • Szczupak – 110 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Karp – 300 kg
 • Pstrąg – 120 kg
 • Sandacz – 43 kg
 • Szczupak – 30 kg
 • Amur – 25 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 200 kg
 • Pstrąg – 30 kg
 • Szczupak – 10 kg
 • Sandacz – 10 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2020 ROKU TO 2523 KG

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1600 kg.
 • Pstrąg – 100 kg.
 • Węgorz – 21 kg.
 • Szczupak – 60 kg.
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 421 kg.
 • Pstrąg – 130 kg.
 • Węgorz – 70 kg.
 • Szczupak – 40 kg.
 • Sandacz – 50 kg.
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 400 kg.
 • Pstrąg – 20 kg.
 • Amur – 50 kg.
 • Lin i karaś – 90 kg.
ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2019 ROKU TO 3052 KG.
Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1400 kg
 • Pstrąg – 130 kg
 • Szczupak – 80 kg
 • Sandacz – 30 kg
 • Jesiotr – 25 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Pstrąg – 120 kg
 • Szczupak – 40 kg
 • Sandacz – 100 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 300 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Szczupak – 20 kg
 • Sandacz – 5 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2018 ROKU TO 2335 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1040 kg
 • Pstrąg – 161 kg
 • Amur – 40 kg
 • Szczupak – 50 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 344 kg
 • Szczupak – 159 kg
 • Amur – 20 kg
 • Jesiotr – 69 kg
 • Pstrąg – 150 kg
 • Lin – 60 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 360 kg
 • Amur – 90 kg
 • Lin – 10 kg
 • Szczupak – 10 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2017 ROKU TO 2543 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 277 kg
 • Pstrąg – 63 kg
 • Szczupak – 80 kg
 • Sandacz – 20 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 1010 kg
 • Pstrąg – 290 kg
 • Amur – 50 kg
 • Lin – 40 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 250 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2016 ROKU TO 2030 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 248 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Amur – 50 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 1157 kg
 • Pstrąg – 273 kg
 • Amur – 70 kg
 • Szczupak – 37 kg
 • Sandacz – 30 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 240 kg

Ponadto na łowisko Babiczok II został wpuszczony Jesiotr w ilości 5 szt (łączna ilość tego gatunku na tym akwenie 9 szt). Dodatkowo zarybiono karpiem kroczkiem (53 kg) akwen znajdujący się przed Małym Babiczokiem. W planach wpuszczenie tam również płoci i karasia dla celów pozyskania żywca do wędkowania na drapieżnika na naszych akwenach.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2015 ROKU TO 2051 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 800 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Szczupak – 20 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 452 kg
 • Pstrąg – 150 kg
 • Szczupak – 40 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 150 kg

Dodatkowo na akwen Babiczok II zostały wpuszczone 4 sztuki Jesiotra.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2014 ROKU TO 1714 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 450 kg
 • Amur- 70 kg
 • Pstrąg – 100 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 841 kg
 • Pstrąg – 115 kg
 • Szczupak – 30 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2013 ROKU TO 1606 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 2109 kg
 • Pstrąg – 320 kg
 • Sandacz – 53 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 2688 kg
 • Amur – 322 kg
 • Szczupak – 124 kg
 • Węgorz mały – 5 kg
 • Pstrąg – 315 kg

Dodatkowo zarybiono małym sandaczem w liczbie 8000 sztuk.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA PRZED 2013 ROKIEM TO 5936 KG.

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 957 kg
 • Pstrąg – 100 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Karp 1300 kg
 •  

Łowisko Mały Babiczok:

             Karp- 200 kg

             Pstrąg – 30 kg

 

 

 

 

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2023 ROKU TO 1100 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1300 kg
 • Pstrąg – 90 kg
 • Sandacz – 100 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Pstrąg – 120 kg
 • Szczupak – 120 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 500 kg
 • Pstrąg – 40 kg
 • Amur – 100 kg
 • Szczupak 40

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2022 ROKU TO 2410 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1500 kg
 • Pstrąg – 80 kg
 • Sandacz – 40 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Pstrąg – 130 kg
 • Szczupak – 14 kg
 • Sandacz – 60 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 500 kg
 • Pstrąg – 40 kg
 • Sandacz – 13 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2021 ROKU TO 2377 KG

Łowisko Babiczok I:

 • Karp – 1500 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Amur – 25 kg
 • Sandacz – 20 kg
 • Szczupak – 110 kg

Łowisko Babiczok II:

 • Karp – 300 kg
 • Pstrąg – 120 kg
 • Sandacz – 43 kg
 • Szczupak – 30 kg
 • Amur – 25 kg

Łowisko Mały Babiczok:

 • Karp – 200 kg
 • Pstrąg – 30 kg
 • Szczupak – 10 kg
 • Sandacz – 10 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2020 ROKU TO 2523 KG

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1600 kg.
 • Pstrąg – 100 kg.
 • Węgorz – 21 kg.
 • Szczupak – 60 kg.
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 421 kg.
 • Pstrąg – 130 kg.
 • Węgorz – 70 kg.
 • Szczupak – 40 kg.
 • Sandacz – 50 kg.
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 400 kg.
 • Pstrąg – 20 kg.
 • Amur – 50 kg.
 • Lin i karaś – 90 kg.
ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2019 ROKU TO 3052 KG.
Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1400 kg
 • Pstrąg – 130 kg
 • Szczupak – 80 kg
 • Sandacz – 30 kg
 • Jesiotr – 25 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Pstrąg – 120 kg
 • Szczupak – 40 kg
 • Sandacz – 100 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 300 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Szczupak – 20 kg
 • Sandacz – 5 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2018 ROKU TO 2335 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 1040 kg
 • Pstrąg – 161 kg
 • Amur – 40 kg
 • Szczupak – 50 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 344 kg
 • Szczupak – 159 kg
 • Amur – 20 kg
 • Jesiotr – 69 kg
 • Pstrąg – 150 kg
 • Lin – 60 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 360 kg
 • Amur – 90 kg
 • Lin – 10 kg
 • Szczupak – 10 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2017 ROKU TO 2543 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 277 kg
 • Pstrąg – 63 kg
 • Szczupak – 80 kg
 • Sandacz – 20 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 1010 kg
 • Pstrąg – 290 kg
 • Amur – 50 kg
 • Lin – 40 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 250 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2016 ROKU TO 2030 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 248 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Amur – 50 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 1157 kg
 • Pstrąg – 273 kg
 • Amur – 70 kg
 • Szczupak – 37 kg
 • Sandacz – 30 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 240 kg

Ponadto na łowisko Babiczok II został wpuszczony Jesiotr w ilości 5 szt (łączna ilość tego gatunku na tym akwenie 9 szt). Dodatkowo zarybiono karpiem kroczkiem (53 kg) akwen znajdujący się przed Małym Babiczokiem. W planach wpuszczenie tam również płoci i karasia dla celów pozyskania żywca do wędkowania na drapieżnika na naszych akwenach.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2015 ROKU TO 2051 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 800 kg
 • Pstrąg – 100 kg
 • Szczupak – 20 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 452 kg
 • Pstrąg – 150 kg
 • Szczupak – 40 kg
Łowisko Mały Babiczok:
 • Karp – 150 kg

Dodatkowo na akwen Babiczok II zostały wpuszczone 4 sztuki Jesiotra.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2014 ROKU TO 1714 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 450 kg
 • Amur- 70 kg
 • Pstrąg – 100 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 841 kg
 • Pstrąg – 115 kg
 • Szczupak – 30 kg

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA W 2013 ROKU TO 1606 KG.

Łowisko Babiczok I:
 • Karp – 2109 kg
 • Pstrąg – 320 kg
 • Sandacz – 53 kg
Łowisko Babiczok II:
 • Karp – 2688 kg
 • Amur – 322 kg
 • Szczupak – 124 kg
 • Węgorz mały – 5 kg
 • Pstrąg – 315 kg

Dodatkowo zarybiono małym sandaczem w liczbie 8000 sztuk.

ŁĄCZNA SUMA WPUSZCZONYCH RYB NA ŁOWISKA PRZED 2013 ROKIEM TO 5936 KG.

Zarybienia - tabela