kim jesteśmy?

Początki...

Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” zarejestrowano  w listopadzie.  Posiada nr KRS 0000332797. Faktycznie działalność rozpoczęto w marcu 2010 roku podpisując z gminą umowę dzierżawy. Stowarzyszenie dzierżawi od gminy tereny poeksploatacyjne w miejscowości Babice. Łączny teren dzierżawiony od gminy to 27 ha Znajdują się tam dwa duże  zbiorniki wodne o powierzchni 16 ha. Stowarzyszenie startuje w konkursach, w roku 2011 w konkursie organizowanym przez Gminę Nędza oraz w ramach  programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”. Pozyskujemy sponsorów, umożliwiając tym samych korzystanie z wód  również osobom niepełnosprawnym.

Członkowie stowarzyszenia w pierwszej kolejności postawili na uatrakcyjnienie wód pożwirowych poprzez dbanie o ich czystość, jak i również odpowiednie zarybienie. W roku 2011 rozpoczęto inwestowanie na dzierżawionym terenie, budując wiaty, stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Kilka osiągnięć...

Jesteśmy jednym z nielicznych stowarzyszeń w Polsce, które prowadzi działanie  ukierunkowane na  niepełnosprawnych wędkarzy. W Polsce niestety nie obowiązują jeszcze przepisy dotyczące infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych wędkarzy. Wzorce zaciągnęliśmy z Francji.

Stowarzyszenie prowadziło szkółkę wędkarską dla młodzieży  stosując wzorce innych krajów, gdzie do zdania egzaminu uprawniającego do połowu ryb kandydat  musi przejść odpowiedni kurs.

 Jednocześnie umożliwiamy wędkowanie osobom  nie będącym  członkami stowarzyszenia. Organizujemy wędkarskie zawody sportowe o randze ogólnopolskiej.

Nasze główne cele