Przyczepy dozwolone

Plan rozmieszczenia stanowisk dozwolonych dla przyczep kempingowych

Dopuszczamy możliwość łowienia z wykorzystaniem przyczep kempingowych. Istnieją jednak ściśle określone miejsca, przeznaczone dla takowych przyczep. Prosimy o zapoznanie się z planami rozmieszczenia miejsc pod przyczepy kempingowe przed przyjazdem nad wodę. Plan obowiązuje w okresie od 01.05 do 01.10 każdego roku. Na widocznych stanowiskach dozwolone jest postawienia przyczepy kempingowej w czasie łowienia.